Konkurs „Wygraj Instax Mini”

Ruszyliśmy właśnie z SUPER KONKURSEM, w którym do wygrania jest kultowy aparat INSTAX MINI!
Kolor aparatu wybiera zwycięzca!
Co zrobić, by wziąć udział w konkursie?

1.
Wystarczy dodać na Instagram kreatywne/ciekawe/fajne/zabawne zdjęcie z wakacji.

2.
Oznaczyć na zdjęciu @projektogram i dodać hashtagi #projektogram #konkursprojektogram.

Macie czas do 14.10.2017!
A już 15.10.2017 ogłosimy zwycięzcę!
Czekamy na Wasze fotki!

POWODZENIA!!!


Regulamin konkursu „Wygraj Instax Mini”

§1
Postanowienia Ogólne

1 .1    Organizatorem Konkursu „Wygraj Instax Mini” jest firma F.P.H.U. „VELIUS”, Łukasz Bałuszyński, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342784103, właściciela marki Projektogram, zwana dalej Organizatorem.
1 .2    Konkurs „Wygraj Instax Mini” składa się z jednego etapu.
1 .3    Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1 .4    Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej: http://www.projektogram.pl/
1 .5    Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia, przystępując do konkursu oświadcza, że posiada zgodę opiekuna prawego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak wyrażonej zgody. Osoby biorące udział w Konkursie zwane są dalej Uczestnikami.
1 .6    W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby związane współpracą z Organizatorem.
1 .7    Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia akcji konkursowej.

§2
Czas trwania Konkursu

2 .1    Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na firmowym profilu Instagram: https://instagram.com/projektogram
2 .2    Informacje o Konkursie zostaną umieszczone zarówno na stronie Organizatora: http://www.projektogram.pl/, jak i na jego firmowych profilach społecznościowych Facebook oraz Instagram. O konkursie mogą informować inne strony internetowe, profile firm i osób fizycznych.
2 .3    Konkurs na profilu w Social Mediach Projektogramu rozpocznie się 1 października 2017 roku o godzinie 10:00 i zakończy się w dniu 14.10.2017 o godzinie 23:59.
2 .4    Czas trwania Konkursu może zostać wydłużony przez organizatora.
2 .5    Wynik Konkursu ogłoszony zostanie w terminie do 16 października 2017.
2 .6    Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podania wyników.
2 .7    Wyniki zostaną ogłoszone na profilach Projektogram Facebook i Instagram .
2 .8    Zwycięzca zostanie oznaczony w odpowiednim poście na profilu Instagram Projektogramu.
2 .9    Zwycięzca powinien skontaktować się z Organizatorem w przeciągu 24h za pomocą prywatnej wiadomości na Instagramie.

§3
Zasady Konkursu

3 .1     Konkurs polega na dodaniu na swój profil na portalu Instagram kreatywnego zdjęcia z wakacji, oznaczeniu na zdjęciu @projektogram oraz dodaniu hashtagów #projektogram #konkursprojektogram.
3 .2     W konkursie wygrywa jeden Uczestnik na podstawie subiektywnej decyzji Organizatora.

§4
Nagrody

4 .1     Nagrodą w Konkursie jest aparat Instax Mini 8.
4 .2     Zwycięzca Konkursu dostaje możliwość wyboru koloru aparatu.
4 .3     Zwycięzca nie jest obarczony żadnymi kosztami z tytułu wykonania produktu oraz jego wysyłki.
4 .4     Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród.
4 .5     Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
4 .6     Organizator zastrzega sobie prawo do powiększenia puli nagród.

§5
Postanowienia końcowe

5 .1     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa.
5 .2     Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany przez Instagram. Portal ten nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg Konkursu.